Læseproblemer?

Oplever du, at dit barn har læseproblemer?

Alle kan lære at læse – også ordblinde!

Mit barn har svært ved at læse – hvor skal vi starte og hvordan gribes det an?

Ved læseproblemer kan barnet føle sig magtesløs i skolen og andre sammenhænge, når det gang på gang oplever nederlag med læsningen.

Det kan ofte føre til et dårligt selvbillede, som desværre smitter af på andre ting i hverdagen. 

Dreng-med-laeseproblemer
Nederlag efter nederlag med læsningen kan give et hak i selvtilliden. Men der er hjælp at hente og lys forude.

I mit mangeårige arbejde som lærer har jeg ofte hørt forældre fortælle, at de finder det svært at hjælpe deres barn med at knække læsekoden.
Ofte ender det i en negativ spiral, netop fordi man mangler de rette værktøjer. Barnet bliver ked af det og man sidder tilbage med en følelse af afmagt og fortvivlelse.

Som forældre kan I være med til at hjælpe jeres barn. I er faktisk en vigtig nøgle til at komme læseproblemerne til livs. I uddannes derfor sammen med jeres barn, så I kan træne sammen – og jeres barn står ikke alene. I et læseforløb har vi god tid til at samarbejde om at støtte jeres barn.

Man bliver ikke en læsemester på en uge. Det er en proces, der skal have dén tid, der passer til barnet.

Dreng-har-laert-at-læse
At lære at læse kræver den nødvendige tid, hjælp og støtte. Læseproblemer.

Alkalærs læsetrappe

Hvis man har svært ved at lære at læse, skal man arbejde systematisk med lydene i sproget. Alkalærs Læsetrappe er udviklet netop med dette formål. Ved at bruge denne metode, kan alle lære at læse og stave. Ligegyldigt om man fra start kun kan nogle få bogstaver eller om man kan læse lidt.

Har dit barn brug for et læseløft?

Kontakt mig, så hjælper jeg med at klarlægge, hvor i læseudviklingen dit barn befinder sig. Det er gratis og helt uforpligtende.

Ordblindhed/dysleksi

Ved ordblindhed/dysleksi har man svært ved at adskille lydene i sproget.

Nogle børn har svært ved eksempelvis at høre lydene i ordet S-O-L. Det gør det svært at lære at læse og kræver derfor en særlig indsats.

Uddrag fra Ordblindeforeningens fagblad ‘Ordblindebladet‘ :

Ordblinde-bladet

Hvordan løser vi så problemet
med den svære bogstav-lydforbindelse i dansk?

Her er teoriens svar ret genialt. (…) Der er så mange meninger om bogstaver og lyd. Ved denne metode er der intet at tabe, men kun at vinde. Alle kan få udbytte af denne måde at arbejde – med eller
uden ordblindhed, andre indlæringsproblemer samt barn eller voksen.
(…)

Undervisningen er enormt effektiv og stiller på intet tidspunkt større krav til eleven, end det har ressourcer til at honorere. Det betyder at eleverne hurtigt lærer at læse, men også ændrer sig personligt, fordi deres selvværd øges.”

Erik V. Hansen

Et læserum med hjerterum – her bliver bogstaver til ord.

Laeseproblemer Laeserum.dk